CRI Online

علاقه یک سوری به کار و زندگی در چین

GMT+08:00 || 2018-02-09 20:57:50        cri
 

به دنبال گسترش سیاست اصلاحات و درهای باز، خارجیان بیشتری برای تحصیل و کار و زندگی به چین آمده اند. به نظر آنها، امنیت یکی از عوامل مهم برای زندگی در چین به شمار می رود.

معتز اسدی از سوریه که 43 سال دارد و 21 سال در چین زندگی کرده است، اکنون در شهر پکن یک رستوران دایر کرده است. وی با یک دختر چینی ازدواج کرده و یک پسر دارند.

در 21 سال گذشته در چین، اسدی به بسیاری شهرهای چین از جمله گوانگ جوئو، هانگ جوئو، شانگهای و یی وو سفر کرده و توسعه سریع اقتصادی چین در سالهای گذشته را مشاهده کرده است. او می گوید: احساس امنیت یکی از عوامل مهم خارجیها برای زندگی در چین است. وی گفت: در سالهای گذشته در چین، من و دوستانم در چین با هیچ مشکل یا مسئلۀ امنیتی روبرو نشده ایم. این یک برتری چین است و از علل مهم علاقه خارجیان برای زندگی در چین به شمار می رود.

اسدی که تا کنون به بسیاری کشورهای جهان سفر کرده، چین را یکی از امنترین کشورهای دنیا می داند و می گوید: «در چین به صورت 24 ساعته، امنیت به خوبی مدیریت می شود و بیرون رفتن در هر ساعت روز ایمن است. می توان گفت چین در این زمینه برای حفظ امنیت اجتماعی بسیار خوب عمل کرده است.»

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید