CRI Online

چین اتهام رییس جمهور پیشین مالدیو را تکذیب کرد

GMT+08:00 || 2018-02-08 18:41:53        cri

گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین هشتم فوریه (19 بهمن) اظهارات محمد نشید رییس جمهور اسبق مالدیو درباره مشارکت چین در غارت زمین مالدیو را بی پایه خواند و گفت کمکهای چین به مالدیو توام با هیچ شرط سیاسی نیست و همکاری دو کشور با منافع مشترک آنها و مردم دو کشور منطبق است.

محمد نشید رییس جمهور اسبق مالدیو اخیرا در یکی از مقالات خود رییس جمهور کنونی مالدیو را به وطن فروش برای افزایش ثروت شخصی و کشورهایی از جمله چین را نیز به شرکت در غارت زمین مالدیو متهم کرد. گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به این اتهام گفت: در دوره آقای نشید به عنوان رییس جمهور مالدیو، چین کمکهای فراوانی در اختیار مالدیو قرار داد و همکاریهایی ثمربخشی با آن کشور انجام داد. حالا نمی دانم این کمکها و همکاریها نیز جزو به اصطلاح «موارد غارت» به گفته آقای نشید می شود یا خیر. همکاریهای چین و مالدیو بر اساس احترام متقابل و برابر است و در پروژه های مربوط به زیرساختها و رفاه مردم متمرکز بوده و برای رشد اقتصاد و افزایش رفاه مردم نقش مثبتی داشته است. کمکهای چین به مالدیو نیز توام با هیچ شرایط سیاسی اضافی نبوده و ضرری به حاکمیت و استقلال مالدیو نرسانده چه برسد به تهدید امنیت منطقه اقیانوس هند.

گنگ شوانگ در قسمت دیگری از سخنان خود در اشاره به نشست آتی شورای امنیت برای بررسی اوضاع مالدیو گفت: چین بر آن است کشمکشهای موجود مالدیو جزو امور داخلی آن کشور است و باید از طریق مذاکره حل شود. جامعه جهانی نیز باید به حاکمیت و استقلال مالدیو احترام بگذارد و ضمن تسهیل مذاکرات داخلی مالدیو، نقش مثبتی در حل مسئله ایفا کنند. چین همچنین مایل است تا ضمن حفظ ارتباطات نزدیک با طرفین داخلی مالدیو، در راستای احیای نظم مالدیو تلاش کند.»

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید