CRI Online

ایجاد نظام کشاورزی حرفه‌ای در چین

GMT+08:00 || 2018-02-05 17:11:19        cri

وو هون‎یائو، معاون دفتر گروه رهبری کارهای کشاورزی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین روز دوشنبه 5 فوریه در پکن گفت، برای اجرای راهبرد شکوفایی روستاها، باید توسعه نیروی انسانی را در اولویت قرار داد. چین در آینده ضمن ایجاد نظام کشاورزی حرفه‎ای، پرورش گروه استعداد‎های حرفه‎ای کشاورزی را تقویت می‎کند.

وی در یک نشست خبری گفت: چین سند راهبرد شکوفایی روستاهای شورای دولت کمیته مرکزی حزب کمونیست درباره پرورش استعداد‌ها را منتشر کرده است. در ادامه باید ضمن تقویت پرورش گروهی از مدیران حرفه‎ای کشاورزی، کارگزاران، صنعتگران، استعدادهای فرهنگی و وارثان میراث غیر مادی، تاسیس آموزشگاه های عالی، اعزام کارمندان فنی حرفه‎ای به روستاها و شرکت‎ها، نظام نوآوری به اجرا درآید.

از سوی دیگر، چین با تأسیس نظام مؤثر تشویقی، مؤسسه‌داران، دانشمندان و کارشناسان و استعداد‎های فنی را به کار داوطلبانه در روستاها ترغیب می‎کند.  

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید