CRI Online

وزارت بازرگانی چین تصمیم گرفت پس از پایان دور حاضر، در اقدامات ضد دامپینگ آرد سیب زمینی وارداتی تولید اتحادیه اروپا بازنگری کند.

GMT+08:00 || 2018-02-05 19:21:56        cri
وزارت بازرگانی چین 5 فوریه اعلام کرد که پس از پایان دور کنونی، در اقدامات ضد دامپینگ آرد سیب زمینی وارداتی از اتحادیه اروپا بازنگری خواهد کرد. در حال حاضر نرخ مالیات ضد دامپینگ 12.6 تا 56.6 درصد است. وزارت بازرگانی چین در 4 فوریه تصمیم گرفت که نسبت به سورگوم وارداتی از آمریکا بررسی ضد دامپینگ و ضد کمکهای مالی انجام دهد. وانگ هه جون رییس اداره بررسی کمک بازرگانی وزارت بازرگانی چین در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران گفت که این یک پرونده عادی بررسی یارانۀ بازرگانی است. طبق مدارک و شواهد اولیه ای که وزارت بازرگانی چین در دست دارد، دولت آمریکا به سورگوم یارانه می دهد. از سال 2013 تا کنون، صادرات سورگوم آمریکا به چین به میزان زیادی افزایش و قیمت آن پیوسته کاهش یافته است که برای صنعت سورگوم چین زیانبار بوده است. بنابراین، وزارت بازرگانی چین تصمیم گرفت که طبق قوانین چین و مقررات سازمان تجارت جهانی این بررسی را انجام دهد.
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید