CRI Online

بازدید معاون نخست وزیر چین از امور مربوط به مهاجرت بزرگ عید بهار

GMT+08:00 || 2018-02-02 09:54:52        cri

مائو کایی، معاون نخست وزیر چین از 31 ژانویه تا 1 فوریه در شهر ووهان از امور مربوط به مهاجرت بزرگ عید بهار بازرسی کرد. وی تأکید کرد که بخش‌های مربوط باید تحت رهبری اندیشه شی جین‎پینگ درباره‎ی سوسیالیسم با ویژگی چین در عصر جدید و روحیه‎ی نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، درخواست‌های کمیته مرکزی حزب کمونیست و شورای دولتی را اجرا کرده و خدمات مهاجرت بزرگ عید بهار را با کیفیت بالا انجام دهند.

معاون نخست وزیر چین ضمن دیدار با مسافران قطار پکن به وو هان، از ایستگاه قطار، ایستگاه اتوبوس، بندر و فرودگاه‌ نیز بازدید کرد و با اوضاع مربوط به سفرهای عید بهار موسوم به مهاجرت بزرگ از نزدیک آشنا شد و با مسافران، نیروهای پلیس و کارمندان حمل و نقل ملاقات کرد. وی خاطر نشان کرد که کارهای کارمندان بخش‎های مربوط به خط اول مهاجرت بزرگ عید بهار بسیار سخت است و نهادهای مسوول باید شرایط مطلوبی را از نظر کار و زندگی برای آن‎ها فراهم کنند.

مائو کایی، تاکید کرد که امور مربوط به مهاجرت بزرگ عید بهار در سال 2018 وظایفی سنگین دارد. دولت‌ها و بخش‌های ذی‌ربط باید توانایی خدماتی و تضمین حمل و نقل و نظارت بر امنیت را تقویت کرده و امنیت مردم و مسافران را تضمین کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید