CRI Online

وزیر خارجه چین: امیدواریم همه کشورها در همکاری چین و آفریقا شرکت کنند

GMT+08:00 || 2018-01-17 09:10:13        cri
 

به گزارش خبرگزاری شین هوا، وانگ یی وزیر خارجه چین سه‌شنبه 16 ژانویه ( 26 دی) همراه با وزیر خارجه سائوتومه و پرنسیپ در نشست خبری در سائوتومه شرکت کرد.

در این نشست مطرح شد که چین روابط دیپلماتیک میان چند کشور آفریقایی با تایوان را چگونه ارزیابی می کند؟

وزیر خارجه چین در این باره خاطر نشان کرد: اکنون، چین در چارچوب مجمع همکاری چین و آفریقا و ساخت مشترک طرح کمربند و جاده، همکاری همه جانبه با آفریقا را گسترش می دهد تا به استقلال اقتصادی و پیشرفت مستقل تمام کشورهای آفریقا کمک شود. در این روند؛ در واقع برخی از کشورهای آفریقایی هنوز قادر به شرکت در همکاری کلی بین چین و آفریقا نیستند چرا که آن ها هنوز هم نتوانسته اند روباط عادی با چین برقرار کنند، زیر آن ها همچنان روابط دیپلیماتیک با تایوان دارند. آشکار است که این با منافع اساسی این کشورها سازگار نیست. وی افزود که کشورش صمیمانه از همه کشورهای آفریقایی می خواهد که در همکاری چین و آفریقا شرکت کنند و فرصت پیشرفت سریع با بهره‌گیری از توسعه این کشور را از دست ندهند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید