CRI Online

تاکید شی جین پینگ بر تداوم تقویت مدیریت جدی بر حزب 

GMT+08:00 || 2018-01-12 10:25:00        cri
شی جین‌پینگ، دبیر کل کمیته‌ی مرکزی حزب‌، رئیس جمهوری خلق و رئیس کمیسیون نظامی مرکزی چین، قبل از ظهر 11ژانویه (22 دی) در دومین پلنوم کمیته‌ی بازرسی انضباطی نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین یک نطق مهم ایراد کرد. وی تاکید کرد انجام اقدامات بزرگ در عصر جدید سوسیالیسم با ویژگی چین باید با اتکا به رهبری حزب صورت گیرد و حزب حتماً باید روحیه و فعالیت جدید داشته باشد. باید روحیه‌ی نوزدهمین کنگره ملی حزب را به‌طور همه‌جانبه اجرا کرد، با پایبندی بر روحیه‌ی "همیشه در راه"‌ مدیریت جدی بر حزب را عمیق‎تر و وضعیت جدیدی در این زمینه ایجاد کرد.

شی جین پینگ یادآور شد، برای پیشبرد همه جانبه مدیریت جدی بر حزب ، باید روحیه نوزدهمین کنگره ملی حزب را به‌طور همه‌‌جانبه به اجرا در آورد، تحت هدایت اندیشه سوسیالیسم با ویژگی چین در عصر جدید، چهار اعتماد به نفس یعنی اعتماد به راه خود، اعتماد به نظریۀ خود، اعتماد به نظام خود و اعتماد به فرهنگ خود را با عزم راسخ به کار بست، از رهبری متمرکز و واحد کمیته مرکزی حزب دفاع کرد ، سازندگی سیاسی‌‌، اندیشه‌‌‌‌‎ای، سازمانی‌‌، سبکی و انضباطی حزب را به‌طور همه‌جانبه به پیش سوق داد ، مبارزه با فساد را به‌طور عمیق اجرا کرد و محیط سیاسی حزب را بهبود بخشید و پیوسته خلاقیت، جذابیت و قدرت مبارزه حزب را تقویت نمود تا کسب پیروزی نهایی در ساخت جامعه‎ای با رفاه نسبی و ساخت همه جانبه کشور سوسیالیستی مدرن تضمین شود.

شی جین‌پینگ افزود پروژه‌ی بزرگ و جدید سازندگی حزب تضمین اساسی برای مبارزه و اجرای امور بزرگ و تحقق نهایی رویای بزرگ ما است. در جریان مدیریت جدی و همه‌‌‌جانبه بر حزب باید بر رهبری همه‌جانبه‌ی حزب پایبند بود و آن را تقویت بخشید، پایبندی بر اعتبار و رهبری متمرکز و واحد کمیته‌‌ی مرکزی حزب اساسی‌ترین خواسته از پایبندی بر رهبری حزب است. "

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید