CRI Online

شی جین پینگ: روابط چین و فرانسه در عصر جدید فعالیت بیشتری دارد

GMT+08:00 || 2018-01-09 08:51:58        cri

شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین 8 ژانویه در مهمانسرای دیائو یو تایی با امانوئل ماکرون رییس جمهور فرانسه که برای دیدار رسمی در چین به سر می برد، ملاقات کرد. شی جین پینگ گفت: در عصر جدید همچنان باید طبق روحیۀ مسؤولیت شناسی در قبال تاریخ در راه صحیح گام برداریم تا روابط چین و فرانسه به سمت آیندۀ بهتر پیش برود.

رهبران دو کشور در محیط صمیمی و دوستانه تبادل نظر کردند. شی جین پینگ گفت: چین و فرانسه دارای تاریخ و فرهنگ درخشانی هستند. در آغاز سال نو رییس جمهور ماکرون در اولین سفر خارجی خود به آسیا وارد چین شد، این نشانگر اهمیت دادن ایشان به روابط چین و فرانسه است.

«من یاد رییس جمهور مائو تسه دونگ و ژنرال دو گل افتادم که در سال 1964 به عنوان سیاستمدارانی بزرگ با دوراندیشی بی نظیری تعصب جنگ سرد در آن زمان را کنار گذشته و روابط چین و فرانسه را برقرار کردند و فرانسه نخستین کشور غربی شد که با چین رابطۀ سیاسی برقرار کرد. این رویداد نه تنها در شرایط تاریخ جهان در آن زمان تاثیرگذاشت، بلکه هنوز می شود تأثیرات متعدد آن را لمس کرد. جهان امروز دستخوش تحولات عمیقی است و یقینا تمایل داریم همراه با فرانسه روابط دو کشور را در عصر جدید نزدیکتر کنیم و همکاریها را تقویت بخشیم. مایلیم به عنوان رهبرانی مسؤول در قبال تاریخ، راه صحیح را انتخاب کنیم و روابط دو کشور را پیوسته به دورنمای بهتری برسانیم.»

شی جین پینگ تأکید کرد در جهان امروز عوامل نامشخص زیادی وجود دارد. چین معتقد است باید جامعۀ بشری با سرنوشت مشترک برقرار شود و فرانسه نیز دیدگاه مشابهی دارد. دو کشور می توانند از نظام اجتماعی، مراحل توسعه و تفاوتهای فرهنگی و سنتی عبور کنند، بر اعتماد متقابل سیاسی افزوده و نیروی بالقوه همکاری بسیاری را اکتشاف کنند. چین مایل است همچنان طبق اصول همکاری برد - برد، همکاری در ابعاد مختلف را با فرانسه نزدیکتر کرده و همکاری در چهارچوب اجرای طرح یک کمربند – یک جاده را تقویت بخشد. چین به رایزنی و همکاری با فرانسه در مسائل مهم و بزرگ بین المللی اهمیت می دهد و لازم می داند ثبات و شکوفایی جهان با مشارکت همۀ اعضا به پیش سوق یابد. روابط چین و فرانسه در عصر جدید فعالتر شده است.

ماکرون نیز گفت: مایۀ خوشبختی است که نخستین بار از چین دیدار رسمی می کنم. دوستی فرانسه و چین قدمت دیرینه ای دارد. امیدوارم از طریق این دیدار با رییس جمهور شی جین پینگ دربارۀ روابط فرانسه و چین و مسائل مهم و بزرگ جهانی تبادل نظر کنم و با تقویت اعتماد متقابل بر روابط فرانسه و چین و روابط اروپا و چین بیافزایم. پیشنهاد یک کمربند – یک جاده بسیار مهم است و فرانسه مایل است در اجرای آن شرکت کند. فرانسه همچنین مایل است به اتفاق چین برای مقابله با چالشهای مشترک پیش روی جامعۀ جهانی مانند مقابله با تغییرات اقلیمی سهمی ادا کند. اطمینان دارم با تشریک مساعی دو طرف این سفر به رویدادی تاریخ ساز در روابط فرانسه و چین تبدیل خواهد شد.

آقای ماکرون گفت: «این نخستین سفر من به آسیا است. معتقدم بعد از برگزاری نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین و انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در ماه مه سال گذشته، دیدار من از چین به رویدادی مهم و جدید در روابط دو جانبه و حتی چهارچوبی بزرگتر تبدیل خواهد شد. امیدوارم از طریق این سفر اعتماد متقابل ما تقویت یابد و با استفاده از فرصت 5 سالۀ ماموریت من، روابط فرانسه و چین و روابط اروپا و چین بیش از پیش ساخته شود و همراه با هم برای مقابله با چالشهای مشترک مانند تغییرات اقلیمی سهمی ادا کنیم.»

پن لی یوان همسر رییس جمهور شی جین پینگ، یانگ جیه چی عضو دفتر سیاسی و عضو شورای دولتی چین و همسر رییس جمهور ماکرون در این دیدار شرکت کردند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید