CRI Online

گارد تشریفات ارتش آزادیبخش نخستین بار مراسم افراشتن پرچم ملی در میدان تیان آن من را برگزار کرد

GMT+08:00 || 2018-01-01 16:09:21        cri

بامداد یکم ژانویه سال 2018 در میدان تیان آن من پکن مراسم افراشتن پرچم ملی برگزار شد. گارد تشریفات ارتش آزادیبخش خلق چین و ارکستر نظامی آن نخستین بار مراسم بالا بردن پرچم ملی را برعهده داشتند.

پرچم ملی نشان و نماد کشور است. نگهداری پرچم ملی از سوی ارتش آزادیبخش خلق می تواند به نحو احسن اعتماد به نفس راسخ چین در عصر جدید و عزم راسخ ارتش خلق برای دفاع از امنیت حق حاکمیت و منافع توسعه کشور را نشان دهد.

96 عضو گارد تشریفاتی که پرچم ملی پنج ستاره را حمل می کردند، از عمارت تیان آن من حرکت کرده، از پل رود طلا عبور کرده و به میدان تیان آن من رسیدند. هنگامی که سرود ملی پرشکوه در این میدان به صدا در آمد، پرچم ملی پنج ستاره ای همراه با طلوع خورشید برافراشته شد.

بامداد همین روز دهها هزار نفر از سراسر کشور در میدان تیان آن من برای تماشای اولین مراسم افراشتن پرچم ملی در سال نو جمع شده و شعار «زنده باد میهن» و «درود بر میهن 2018» سر دادند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید