CRI Online

جوانان میراث داران امروز چین

GMT+08:00 || 2018-01-14 18:26:53        cri

 

در سرزمین پهناوری همچون چین با وجود ملیت های مختلف، به طور حتم فرهنگ و رسوم سنتی گوناگون بسیار است. آداب و سنن و فرهنگی که از سال های خیلی دور در این دیار از نسل های گذشته تا کنون برجای مانده است. برخی از آثار ارزشمند این کشور به ثبت میراث فرهنگی و یونسکو رسیده است و برخی دیگر اندکی رو به فراموشی است. اما بسیاری از جوانان برای پاسداری از این آثار همراه با پیشکسوتان به فراگیری سنن و ارزش های هنری خود پرداخته اند تا آن را به نسل های آینده بسپارند.
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید