CRI Online

سازمان ملل: چین بیشترین درخواست حق انحصاری مالکیت معنوی را ارائه داده است

GMT+08:00 || 2017-12-07 09:05:09        cri
 

گزارش ششم دسامبر (15 آذر) سازمان جهانی مالکیت فکری متعلق به سازمان ملل نشان می دهد در سال گذشته نوآوران و خلاقان جهان در مجموع 3.1 میلیون درخواست حق انحصاری ارایه داده اند و این شاخص، هفتمین سال متوالی رو به افزایش بوده که در این میان چین سهم 98 درصدی از درخواستهای افزوده را کرده است.

در این گزارش به عنوان «شاخصهای مالکیت فکری جهان» آمده است: تعداد درخواستهای مالکیت فکری جهان در سال 2016 نسبت به یک سال پیش از آن 8.3 درصد افزایش یافته و سهم چین از آن حتی از مجموع آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اروپایی بیشتر بود.

فرانسیس گِری مدیرکل سازمان یادشده در این باره گفت از سهمیه چین در درخواستهای حق انحصاری جهان می توان به آخرین وضعیت نوآوری در آن کشور پی برد.

گزارش فوق همچنین نشان می دهد اداره ملی مالکیت فکری چین در سال 2016 یک میلیون و 300 هزار درخواست را پذیرفته است که بیشترین رقم در طول تاریخ و نسبت به دیگر کشورها نیز بیشتر بوده است. اما دربارۀ ارایه درخواست در خارج از کشور، آمریکا همچنان پیشتاز بوده و پس از آن نیز کشورهای ژاپن، آلمان و کره جنوبی قرار گرفته اند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید