CRI Online

برگزاری نشست هماهنگی امور تبلیغات رو به خارج چین سال 2017 در شهر هه فی

GMT+08:00 || 2017-11-20 17:11:59        cri

به گزارش خبرگزاری شین هوا، برای تبلیغات بهتر روحیۀ نوزدهمین کنگره حزب کمونیست و چین و اندیشه شی جین پینگ مبنی بر سوسیالیسم با ویژگی چین در عصر جدید ، نشست هماهنگی امور تبلیغات رو به خارج چین سال 2017 دوشنبه 20 نوامبر در شهر هه فی مرکز استان ان هویی برگزار شد.

جیانگ جیان گوئو معاون وزیر تبلیغات و مدیر دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین در این نشست اشاره کرد: در عصر جدید سوسیالیسم با ویژگی چین، امور تبلیغات رو به خارج باید صدای چین در عصر جدید را به خوبی پخش و قصه های چین در راهپیمایی جدید را به خوبی رویت کند.

این مقام چینی خاطر نشان کرد: امور تبلیغات رو به خارج در عصر جدید باید با تغییر زاویه، با استفاده از سخنان چینی، اقدامات عملی چین را تببین کند تا موجب افزایش باور به تشریح وضعیت کشور، ایده لوژی و راه چین شود و در عین حال تناسب نگه دارند تا هم با اعتماد به نفس دستاوردها را بیان کنند و هم با نگرش و دیدگاهی باز و فراگیر، نقصها و کاستیها را نیز صادقانه بگویند و از مسایل محوری دوری نکنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید