CRI Online

تاکید لی که چیانگ بر برقراری جامعه با سرنوشت مشترک

GMT+08:00 || 2017-11-14 09:23:00        cri

لی که چیانگ نخست وزیر چین بعد از ظهر 13 نوامبر به وقت محلی در مرکز بین المللی کنفرانس فیلیپین در بیستمین نشست رهبران چین و آسه آن شرکت کرد. در این نشست که رهبران 10 کشور آسه آن در آن حضور داشتند، لی که چیانگ و دوترته رییس جمهوری فیلیپین به طور مشترک ریاست آن را برعهده گرفتند.

لی که چیانگ در سخنرانی خود تاکید کرد: چین به طور قطع از ایجاد جامعه مشترک آسه آن پشتیبانی می کند و از جایگاه محوری آسه آن در همکاری منطقه و ایفای نقش بزرگ تر این سازمان در امور بین المللی و منطقه ای پشتیبانی می کند و همواره آسه آن را در اولویت دیپلماسی قرار داده و بر آن پایبند است تا به اتفاق جامعه با سرنوشت مشترک مبنی بر پیوند ایدئولوژی، بهره مندی مشترک از شکوفایی و برعهده گرفتن مسوولیت مشترک برقرار کند.

رهبران کشورهای آسه آن عنوان کردند، آسه آن روابط قوی، با ثبات و با سود متقابل با چین را حفظ کرده است، روابط دو طرف یکی از عملی ترین روابط مشارکتی آسه آن محسوب می شود. در یک سال گذشته همکاری های دو طرف در ابعاد اقتصادی و تجاری و انسانی به دستاوردهای فراوان رسیده است.

در این نشست اسنادی مانند بیانیه مشترک تعمیق همکاری چین و آسه آن در تاسیسات زیربنایی" و "بیانیه مشترک حفاظت از محیط زیست ساحل دریا و آب های دریای جنوبی در ده سال آینده" به تصویب رسید.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید