CRI Online

رکورد جدید خرید اینترنتی چین در روز "مجردها"

GMT+08:00 || 2017-11-13 15:13:26        cri

168.2 میلیارد یوان! معادل 102602 میلیارد تومان! (به قرار هر 1 یوان 610 تومان) فروش علی بابا در روز مجردها رقم بی سابقۀ 25 میلیارد یوان، با رقم بی سابقۀ 1 میلیارد یوان در سه دقیقۀ نخست را ثبت کرد.

 

بنا به گزارشها تبلیغات خرید روز مجردها یا روز جفت یازده (روز یازده ماه یازده) امسال در چین دوبارۀ رقمهای ثبت شده را جا به جا کرده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید