CRI Online

دیدار شی جین‌پینگ با دبیر کل حزب کمونیست ویتنام

GMT+08:00 || 2017-11-13 09:13:21        cri

به گزارش خبرگزاری شین هوا، شی جین‌پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست و رییس جمهوری خلق چین یک شنبه 12 نوامبر در مقر مرکز کمیته مرکزی حزب کمونیست وینتام در هانوی ، با نگوین فو ترونگ، دبیر کل این حزب دیدار کرد. دو طرف پیشرفت دستاوردهای یکدیگر را مثبت ارزیابی کرده و به توافق رسیدند که دوستی سنتی بین چین و ویتنام را حفظ کرده و با توسعه سیاست های دوستانه، همکاری های راهبردی جامع تر بین دو کشور برقرار کنند تا به این ترتیب نتایج عملی بیشتر برای هر دو کشور و مردم آن ها به دست آید.

شی جین‌پینگ و هتمای ویتنامی خود به طور جداگانه، وضعیت نوزدهمین حزب کمونیست چین، امو حزب کمونیست و امور ملی ویتنام را معرفی کردند.

دبیر کل حزب کمونیست چین اعلام کرد: دو طرف ارتباطات نزدیک بین یکدیگر را برقرار کرده و همکاری در زمینه های مختلف را عمیق تر ساخته اند. ضمن این که، روابط چین و ویتنام به پیشرفت های مثبت در روابط خود دست یافته اند. اکنون پکن و هانوی در مرحله حیاتی اصلاحات و پیشرفت قرار دارند. دو کشور در جریان توسعه پروژه های ساخت و ساز مرتبط و روابط دوجانبه با فرصت تاریخی نادر رو به رو شدند. هر دو طرف باید با اهمیت دادن به توسعه روابط و منافع اساسی مردم خود، به طور مداوم وضعیتی جدید در رابطه بین چین و ویتنام شکل دهند و در راه پیشرفت به یکدیگر یاری رسانند.

دبیر کل حزب کمونیست ویتنام خاطر نشان کرد که کشورش از کمک‌های بزرگ چین در آزادی ملی و پیشرفت کشور تقدیر می کند و از چین در ایفای نقش بزرگ تر در امور بین المللی و منطقه‌ای پشتیبانی می کند. ویتنام دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی چین و نقش مثبت آن را در توسعه منطقه عالی ارزیابی کرده و همچنان از پیشنهاد شی جین پینگ در "ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک" استقبال می کند؛ چرا که این پیشنهاد دیدگاه جهانی چین به عنوان قدرت های بزرگ جهانی است. ویتنام تمایل دارد همراه با چین، با تعمیق دوستی سنتی و همکاری راهبردی جامع بین دو کشور، برای منافع مردم دو طرف و توسعه صلح و رونق منطقه تلاش کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید