CRI Online

این تصویر یک تراکتور نیست!

GMT+08:00 || 2017-10-13 18:46:00        cri

خبرنگار بخش فارسی رادیو بین المللی چین صبح امروز 21 مهر 1396 از نمایشگاه دستاوردهای پنج سال گذشتۀ چین بازدید کرد.

با این که عکسها و ماکتهایی از دستاوردهای بزرگترین و پرجمعیت ترین کشور در حال توسعۀ جهان در جنبه های مختلف صنعتی از جمله فناوریهای الکترونیک، رباتیک، معماری، هوافضا، دریاپیماهای روی سطحی و زیرسطحی، فناوریهای نظامی، کشاورزی و بسیاری دیگر آکنده بود، از شکوه نمایشگاه به روشنی می شود پی به کار و انرژی فراوانی که طی پنج سال گذشته صرف اجرایی کردن صدها و هزاران طرح و پروژۀ هدفمند شده برد. حس خوبی که ملت چین را به تحسین و غرور وا می دارد. این تصویر پنج سال برنامه ریزی و کار آنها است.

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید