CRI Online

مخالفت قاطع چین با ورود ناو جنگی آمریکا به دریای چین

GMT+08:00 || 2017-10-11 18:20:59        cri
هوا چون یینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در پکن دربارۀ ورود ناو جنگی آمریکا به دریای چین گفت: اقدام ناو جنگی آمریکا ناقض قوانین چین و قوانین بین المللی است و حق حاکمیت و منافع امنیتی چین را شدیداً خدشه دار کرده است. چین قاطعانه با این اقدام مخالفت می کند.

بنا به گزارش رسیده، دهم اکتبر ناوشکن موشک انداز ارتش آمریکا بدون اجازه دولت چین وارد آبهای مجمع الجزایر شا غربی (شی شا) چین شده و به اجرای به اصطلاح «آزادی کشتیرانی» پرداخت. چین بی درنگ مطابق قوانین ناوگان جنگی خود را به محل فرستاد و ناو آمریکایی را مورد شناسایی و بازرسی قرار داده و پس از هشدار، از محل بیرون راند.

هوا چون یینگ در کنفرانس خبری روز چهارشنبه ضمن تائید این خبر، گفت: مجمع الجزایر شا غربی (شی شا) متعلق به چین است و دولت چین در ماه مه سال 1995 مرزهای دریایی این جزایر را طبق «قانون دریا و مناطق اطراف جمهوری خلق چین» اعلام کرد. اقدام ناو جنگی آمریکا ناقض قوانین چین و قوانین بین المللی است و به شدت حق حاکمیت و منافع امنیتی چین را خدشه دار و امنیت جانی پرسنل دو طرف در محل را تهدید کرده است. چین قاطعانه با چنین اقداماتی مخالفت می کند و مراتب اعتراض خود را به طرف آمریکایی ابلاغ کرده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید