CRI Online

مسابقه ربات ماهر 2017 در شنزن به پایان می رسد

GMT+08:00 || 2017-08-08 15:54:10        cri

 امسال پایان رویداد ربات ماهر در "شنزن" استان "گواندونگ" خواهد بود. بیش از 7 هزار مهندس جوان از بیش از 200 مدرسه خود را برای مسابقات آماده کردند تا ربات ها را در مجموعه ای از مهارت ها مقابل یکدیگر قرار دهند. گروهی که نماینده دانشگاه تکنولوژی جنوب چین بود، به مسابقه نهایی رسید.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید