CRI Online

برگزاری گفت‌وگوی وزرای خارجی کشورهای بریکس در پکن

GMT+08:00 || 2017-06-19 20:38:52        cri

گفت و گوی وزرای خارجه کشورهای بریکس روز دوشنبه 19 ژوئن در پکن برگزار شد. وانگ یی وزیر خارجه چین در آیین گشایش گفت: سازوکار همکاری بریکس به درختی سرشار از پویایی و حیات تبدیل شده است.

وی گفت: سازوکار همکاری بریکس در ده سال گذشته پس از ایجاد، تحت هدایت رهبران پنج کشور و محافظت دقیق مشترک پنج کشور، همکاری بریکس به درختی سرشار از پویایی و حیات تبدیل شده است. نخست این که همکاری ها در آن گسترش یافته است. میزان کل اقتصاد پنج کشور از 12 درصد به 23 درصد در جهان افزایش یافته و سهم این کشورها برای رشد اقتصاد جهان بیش از 50 درصد است. میزان تجارت و سرمایه‌گذاری بین پنج کشور نیز به طور چشمگیر افزایش یافته و حق این کشورها در نهادهای مهم موسسات مالی جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز تقویت یافته است. دوم، زمینه‌های همکاری بریکس بیشتر شده است. همکاری های پنج کشور از اقتصادی به زمینه‌های سیاسی و فرهنگی گسترش یافته و ساختار همکاری در ابعاد و سطوح مختلف شکل گرفته است. سوم، تاثیر همکاری بریکس بیشتر شده است. کشورهای بریکس در سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل و گروه 20 با همکاری نزدیک از همبستگی و منافع کشورهای در حال رشد دفاع کرده و برای مقابله با چالش های جهانی سهم خود را ادا کرده اند.

وزیر خارجه چین افزود: امسال آغاز دهه دوم کشورهای بریکس است. چین ریاست کشور رییس دوره ای کشورهای بریکس را برعهده خواهد گرفت و مایل است به اتفاق کشورها برای دومین "ده سال طلایی" کشورهای بریکس تلاش و برای ثبات و شکوفایی جهان و توسعه سالم چند جانبه گرایی سهم خود را ادا کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید