CRI Online

دوچرخه دست ساز چوبی!

GMT+08:00 || 2017-06-16 10:01:36        cri

شن هاو" با الهام از یک برنامه تلویزیونی، 20 روز را برای سرهم بندی کردن دوچرخه چوبی اش وقت صرف کرد. دوچرخه 204 سانتی متر درازا و 116 سانتی متر بلندی دارد. یک نفر به شن پیشنهاد 29 هزار یوان را داد اما او این تقاضا را رد کرد. دوچرخه چوبی دست ساز بسیار برای او شادی آفرین است و او حالا برنامه دارد نسل دوم دوچرخه را توسعه دهد.

 

 

 

"

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید