CRI Online

تصویب برگزاری انتخابات پیش از تاریخ مقرر در پارلمان بریتانیا

GMT+08:00 || 2017-04-20 16:33:14        cri

مجلس نمایندگان بریتانیا روز 19 آوریل 30 فروردین با رایگیری برگزاری انتخابات پیش از تاریخ موعد را به توصیب رساند. قرار بود این انتخابات در روز هشتم ژوئن سال جاری برگزار شود.

مجلس نمایندگان انگلستان همین روز با 552 رای موافق، 13 رای مخالف این پیشنهاد مطروحه نخست وزیر این کشور را به تصویب رساند. بر اساس قانون این کشور، کسب بیش از دو سوم رای موافق در مجلس نمایندگان بریتانیا، انتخابات می تواند بدون تصویب مجلس سنا پیش از موعد برگزار شود.

نخست وزیر بریتانیا عنوان کرد بر گزاری انتخابات پیش از تاریخ موعد برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا کمک کننده است. 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید