CRI Online

داستان هوانگ دا فا

GMT+08:00 || 2017-04-17 16:33:17        cri
هوانگ دای فا: به عنوان عضو حزب، می خواهم کار واقعی برای مردم انجام دهم

"هوانگ دا فا" دبیر پیشین روستای توان جیه در منطقه بوژو شهر زون‎یی، از دهه شصت قرن بیستم و به مدت 36 است سال که برای حل مشکل آب آشامیدنی و آبیاری زمین‌های کشاورزی، به همراه مردم منطقه سرگرم حفر یک راه آب در سراشیبی تند کوه‎های شمال استان گویی‌ژو بوده است. طول بخش اصلی این راه آب، 7 هزار و 200 متر و بخش فرعی آن 2 هزار و 200 متر است. مردم محلی نام این مسیر را " دا فا" گذاشته‎اند. " هوانگ دا فا " در واکنش به ستایش و تحسین مردم با لبخندی صادقانه گفت: من تنها یک کشاورز در منطقه کوهستانی دورافتاده هستم و این کار را برای مردم انجام دادم. تنها در صورت فراموش نکردن هدف اولیه خود، می توانیم به پیش برویم.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید