CRI Online

پیشنهاد پنجگانه چین برای پیشبرد امور حقوق بشر بین المللی

GMT+08:00 || 2017-03-21 09:26:26        cri

نماینده چین در دفتر سازمان ملل در ژنو و سازمان‌های بین المللی دیگر 20 مارس (30 اسفند) در سی و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان نماینده کشورهای در حال رشد، سخنانی با عنوان "تکمیل مدیریت حقوق بشر جهان و پیشبرد امور حقوق بشر بین المللی" ایراد کرد. وی در سخنان خود بر پیشبرد توسعه سالم و پایدار امور حقوق بشر بین المللی و ساخت جامعه بشریت با سرنوشت مشترک تاکید کرد.

ما جائو شو، با اشاره به تکمیل مدیریت حقوق بشر جهان و پیشبرد امور حقوق بشر بین المللی، پیشنهاد پنجگانه ای مطرح کرد. وی گفت، ما نخست از جامعه جهانی درخواست می کنیم که با پایبندی به برابری حق حاکمیت، بر اساس اصول و هدف اصلی منشور سازمان ملل به حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و حقوق مردم کشورهای جهان برای انتخاب مبتکرانه نظام اجتماعی و راه‌های توسعه خود احترام گذاشته و روند دیپلماتیک روابط بین المللی را به پیش سوق داده و با هر نوع سیاست های زورگویانه مخالفت کنند. دوم این که باید چند‌جانبه گرایی را مورد پشتیبانی قرار داد و با تکمیل و توسعه نظام حقوق بشر سازمان ملل، طرف های مختلف را به دستیابی به شناخت مشترک برای توسعه امور حقوق بشر بین المللی دعوت کرد. سوم، باید به همکاری بر اساس سود متقابل و عدم مقاومت و افزایش آشنایی با یکدیگر از طریق گفت و گو پایبند مانده و از سیاسی شدن و ایجاد استاندارد دوگانه در مساله حقوق بشر جلوگیری کرد. چهارم، باید به بخشش و پذیرا شدن پایبند مانده و به گوناگون بودن تمدن بین المللی احترام گذاشت و پنجم این که، باید از توسعه صلح آمیز پشتیبانی کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید