CRI Online

غار اژدهای زرد جان جیا جیه

GMT+08:00 || 2017-03-14 16:37:56        cri

نام اژدهای زرد در غار از افسانه های اژدهایی می آید که در غار زندگی می کرده است، هنگامی که اسم اژدها را می شنویم در اندازه غول پیکری آن را تصور می کنیم و درنتیجه غاری هم که این اژدها در آن زندگی می کرده است هم باید بیش از 100.000 متر مربع مساحت دارد.

گردشگران بیش از 2 ساعت مسیر را باید بپیمایند تا به غار کاورنو برسند، استالاگمیت های و استالاکتیت های تحسین برانگیزی که میلیون ها سال طول کشیده است تا ساخته شوند، در این غار به نمایش گذاشته شده اند. این سنگ ها در غارهای آهکی شکل می گیرند. استالاگمیت ها از سقف غار آویزان هستند و قندیل های یخی هستند و استالاکتیت ها برآمدیگی های روی زمین غار هستند.

تورهای 60 نفری به این منطقه بسیار می آیند، نور خورشید به داخل غار با پرتوهای رنگی ال.ایی.دی می تابد، اما گروه های گردشگری بیشتر اوقات در محیط غار پراکنده می شوند یک تونل بازدید کنندگان را به عمق بیشتری از غار هدایت می کند. و راهنمایان گردشگران با میکروفون قندیل های داخل غار را که بعدها نام گذاری شده اند را به گردشگران نشان می دهند و معرفی می کنند.

صدای قطره های آب که از قندیل ها می چکد، حضور خود را در میان بازدیدکنندگان اعلام می کنند. هر قطعه به مرور زمان به صخره های روی زمین شکل می دهد، بازدیدکنندگان انگشت و یا زبان خود را زیر قطره هایی که می چکد می گیرند.

اما آب غار اژدهای زرد چیزی بیش از چکیدن قطره های آب است. از طرفی آبشاری به ارتفاع 40 متر در این غار وجود دارد که با قدرت زیادی از مرکز سقف این غار بیرون می ریزد، و منشا آن برای تشخیص تقریبا غیر ممکن است.

رودخانه ها انشعابات گوناگونی در داخل غار دارند و در یک نقطه که به هم می رسند، بازدید کنندگان می توانند تا 800 متر در آن با قایق به سفر درون غار پیچ در پیچ ادامه دهند. مناظر درون این غار بسیار تاثیر برانگیز و به طور غیر قابل باوری بزرگ هستند.

استالاگمیت های غار اژدهای زرد بسیار بزرگ هستند. یک اثر باستانی 10 هزار ساله در اعماق دریا یکی از جاذبه های غار است. این ستون 19.2 متر ارتفاع دارد که به ارزش 100 میلیون یوان بیمه شده است. بزرگ ترین استالاگمیت 12 متر ارتفاع دارد و محیط آن 50 متر می شود که "تاج پادشاه" نام دارد.

این استالاگمیت های بزرگ در سالن اژدها نگهداری می شوند که بزرگ ترین و قدیمی ترین سالن این غار است. علاوه بر این یک سکوی انعکاس در نزدیکی در خروجی وجود دارد که صدای دست زدن و شادی و فریاد گردشران را در خود بازتاب می دهد.

غار اژدهای زرد در واقع یکی از بهترین غارهای جهان است. حتی کسانی که چیزی درباره این غار نمی دانند، هم نمی توانند منکر این شوند که این غار همتای دیگری ندارد. این غار یکی از اولین مقصدهای گردشگران است، که رتبه نخست ملی را نیز به خود اختصاص داده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید