CRI Online

تاکید شی جین پینگ بر تعمیق اصلاحات و اجرای سیاست درهای باز با استفاده از ایده جدید توسعه

GMT+08:00 || 2017-03-06 10:22:12        cri

 شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین بعد از ظهر پنجم مارس در مباحثات هیات نمایندگان شانگهای در پنجمین نشست دوازدهمین دور مجلس ملی نمایندگان خلق چین شرکت کرد.

وی پس از شنیدن سخنان نمایندگان، با گزارش کاری دولت موافقت کرد و دستاوردهای جدید شهر شانگهای طی سال گذشته در زمینه نوآوری، بهبود ساختار اقتصادی و تعمیق اصلاحات را مورد تایید قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: ساخت منطقه آزمایشی بازرگانی آزاد، اقدام راهبردی مهم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین برای تعمیق همه جانبه اصلاحات و گسترش درهای باز است.

شی جین پینگ تاکید کرد: هماهنگی با وضعیت جدید رشد اقتصادی چین و پیشبرد به اصلاحات عرضه باید بر نوآوری اتکا می کند.

وی افزود، یافتن یک راه جدید مدیریت که با ویژگی شهرهای بزرگ هماهنگ است، مساله ای بزرگ برای توسعه شانگهای است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید