CRI Online

200 مهاجر غیرقانونی از لیبی به نیجر بازگردانده شدند

GMT+08:00 || 2017-02-15 18:44:00        cri

لیبی روز سه‌شنبه 26 بهمن، حدود 200 مهاجر غیرقانونی اهل نیجر را که دربازداشتگاه های طرابلس به سر می بردند به کشورشان بازگرداندند.

به نقل از گزارش خبرگزاری فرانسه، این افراد از فرودگاه 'معیتیقه' در شرق طرابلس (پایتخت) و با هماهنگی سازمان بین المللی مهاجرت با هواپیما به نیجر بازگردانده شدند.

حسنی ابوعیانه سخنگوی اداره امور مهاجران غیرقانونی در لیبی اعلام کرد که گروه مذکور شامل 50 زن و 4 کودک است.

وی ادامه داد:بیش از 900 مهاجر غیرقانونی دیگر که بازداشت شده اند، طی هفته های آتی به کشورهایشان بازگردانده خواهند شد.

سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد که در سال 2016 از یک هزار و 589 مهاجر برای بازگشت داوطلبانه از لیبی به کشورهایشان حمایت کرده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید