CRI Online

معرفی موقعیت کلی منطقه خودمختار نینگ شیا

GMT+08:00 || 2015-11-11 21:27:51        cri

منطقه خود مختار قوم هوی نینگ شیا واقع در غرب چین یکی از پنج مناطق خودمختار اقلیت نشین چین است. این منطقه کوچک ترین ناحیه قوم هوی چین است. مساحت کل این منطقه بیش از 66 هزار کیلومتر مربع است. مرکز این منطقه شهر این چوان است. دردوران باستان جاده ابریشم از نینگ شا عبور می کرد. رودخانه زرد (رودخانه مادر چین) نیز از کل این منطقه عبور می کند، به همین دلیل این منطقه دارای تمدن و فرهنگی دیرینه است.

از آن جا که درک منطقه خودمختار برای خارجی ها کماکان مشکل است، باید عنوان کرد که سطح خودمختار در چین با سطح استان یکسان است. بسیاری از خارجی ها نیز این منطقه را استان نینگ شیا می خوانند. جمعیت کل این منطقه بیش از شش میلیون و سی صد هزار نفر است. جمعیت قوم هویی نینگ شیا که مسلمان هستند، بیش از یک سوم جمعیت کل این منطقه را تشکیل می دهند. نینگ شیا همچنین، ایستگاهی مهم در جاده ابریشم در روزهای گذشته به شمار می رود. همچنین نینگ شیا در زمینه های فرهنگی و مذهبی با کشورهای عرب و مناطق مسلمان نشین رابطه عمیق دارد. بدین سبب ایجاد مقصد بین المللی گردشگری مسلمانان به هدف مهم توسعه گردشگری نینگ شیا تبدیل شده است.


1 2 3 4 5 6 7
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید