CRI Online

سفرنامه در جاده ابریشم: رودی به نام زرد+عکس

GMT+08:00 || 2015-11-02 13:50:45        cri

به هرحال، من این شانس را داشتم که در این سفر از نزدیک رود زرد را که رنگ زرد آن ناشی از رسوب های آبرفتی است، لمس کنم، همچنین این شانس را داشتم تا زمانی به این رود برسم که در آرامش خفته بود، چرا که طغیان‌های گاه ‌و بیگاه و ویرانگر رود زرد که ناشی از بالا آمدن بستر رودخانه در مسیر پایینی آن است، به این رود لقب "مصیبت چین" را داده است. اما من نه تنها توانستم سوار بر بلم آرام از رودی که طغیان گر می خوانندش عبور کنم، بلکه شانس عبوراز فراز آن را با کابل نیز داشتم و از پس آن سال هایی را در تاریخ چین حس کردم! این سفر برای من، سفری به اعماق تاریخ بود! تاریخی چند هزار ساله که همت دولت و مردمش آن را حفظ کرده و گسترش داده است تا آن جا که امروز از آن بسیار بهره می برند!


1 2 3 4 5
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید