CRI Online

کوله باری از ابریشم ناب+عکس

GMT+08:00 || 2015-11-02 13:13:57        cri

امروز روز پنجم سفر ما به استان نینگ شیا بود! یک روز کاملا رویایی! روزی که نمی دانم آن را باید برگی از تاریخ بنامم یا برگی از جغرافیا! هر چه که هست این روز برای من، روزی شگفت انگیز و زیبا بود! امروز، نخست، برگی از کتاب جغرافیای دوران تحصیلی ام را ورق زدم و سپس پا بر راه پر پیچ و خم کتاب تاریخ گذاشتم تا به راهی ابریشمین برسم! امروز من قدم در جاده باستانی ابریشم گذاشتم! راه ابریشم در مسیر شهر مهم "گو یوان" (GU YUAN)در استان نینگ شیا!

نمی خواهم دروس تاریخ و جغرافیای مدارس و سخنرانی های متعدد افراد را در این زمینه مرور کنم و برسم به آن که، چرا نام این جاده، ابریشم گذاشته شد! بلکه می خواهم بگویم این راه را باید بود و دید و آن گاه توافق کرد تا بی هیچ تردیدی آن را راه ابریشم خواند!


1 2 3 4
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید