CRI Online

شهرک سینمایی نیانگ شیا

GMT+08:00 || 2015-10-29 21:31:20        cri

شهرک سینمایی جن بی پو در حومه شهر این چوان، مرکز منطقه خودمختار قوم هوی نیانگ شیا است که با سرمایه گذاری جانگ شیان لینگ، نویسنده معروف چین در سال 1993 میلادی تاسیس شد. جانگ شیان لینگ از باقی مانده آثار قدیمی باستانی در این محل، بر پایه حفظ آثار قدیمی با طراحی مجدد و بازسازی آن، موفق شد این خرابه را به یک محل دیدنی در سطح کشور تبدیل کند.

بسیاری از فیلم ها و سریال های چین در این شهرک سینمایی تصویربرداری و فیلم برداری شده است. این شهرک به دو بخش مینگ و چینگ تقسیم می شود. هر قسمت تجسم شهرک شمالی چین در سلسله های باستانی را نمایان می کند. ابزار و وسایل مصنوعی در این شهرک بسیار زنده و جذاب هستند و بازدیدکنندگان می توانند در بازدید از این شهرک وسایل فیلم برداری را نیز امتحان کنند.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید