CRI Online

 یک روز خوب با بانوی مسلمان از چین

GMT+08:00 || 2015-10-29 21:25:42        cri

این روز از سفر من، روزی بسیار تاثیر گذار بود! در این روز بانویی در یک موسسه اغذ یه اسلامی از ما استقبال کرد که چهره ی راسخ و در عین حال صمیمی او کششی خاص داشت!

مهمان نوازی این بانو که از عزت نفس والایی برخوردار بود تا حدی بود که هیچ کدام از اعضای گروه خبرنگاران متوجه نشانه هایی از سختی های این بانو برای رسیدن به این مرحله نشد، نمونه ای از آن نشانه ها، نقص عضوش از ناحیه دست بود و تا زمانی که این بانوی خوشرو هنگام احوالپرسی به دست مصنوعی اش اشاره ای نمی کرد، کسی متوجه این نقص وی نمی شد! نقصی که برای او زندگی بهتری ساخت و شاید اگر بسیاری از ما دچارش می شدیم، سفره زندگی را برای همیشه جمع می کردیم و غمگنانه در انتظار مرگ می نشستیم!


1 2 3
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید