CRI Online

ترانه های کوهستانی مثل آب های رودخانه است

GMT+08:00 || 2015-06-09 15:25:29        cri

اپرای "خواهر بزرگ لیو" توسط داستان عامه مردمی منطقه خودمختار قوم جوان گوان شی چین خلق شد. صاحب این داستان "خواهر بزرگ لیو، دختری زیبا" از قوم جوان چین است که با خواندن ترانه های کوهستانی و طبیعت زیبا، عشق زن و مردم و احساسات خود را بیان می کند. ترانه های او سرشار از فضای زندگی تازه و ویژگی زندگی خود است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید