CRI Online

باهم پارو می زنیم

GMT+08:00 || 2015-05-13 15:34:38        cri

ترانه "باهم پارو می زنیم" ترانه اصلی فیلم "گل کشور" در سال 1955 است. این ترانه با ملودی زیبا و ریتم زنده و نشاط آور، منظره ای از یک گروه کودک چینی در بهار زیبا را به تصویر می کشد که با شور و شادی در پارک آبی باهم پارو می زنند. این ترانه بیش از نیم قرن بر کودکان و جوانان چینی تاثیر گذاشته و تقریبا همه چینی هایی که پس از 1955 به دنیا آمدند می توانند این ترانه را بخوانند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید