دریاچه کاناسی

cri 2011-09-13 09:46:27

دریاچه " کا ناسی " واقع درروستای " بو آرجین " در مناطق شمال واقع بوده و با مرکز روستا 150 کیلومتر فاصله دارد و یکی از دریاچه های واقع در جنگل انبوه کوه " آرتا " به شمار می رود. " کا ناسی " واژه مغولی است و معنای آن دریاچه در تنگه است. ارتفاع این دریاچه 1374 متر ؛عمق آن 188ممیز 5 متر ومساحت آن 45ممیز 73متر است . منظره این دریاچه خیلی زیبا است .

این منطقه تنها منطقه پراکنده حیوانات و گیاهات ناحیه سیبری جنوبی در چین است که دارای انواع درختان گرانبها مانند کاج اروپایی ، کاج کره ای ، کاج و درخت صنوبر و جنگل درختان توس است .انواع درخت کشف شده به حدود 800 نوع می رسد و انوع حیوانات وحشی آن 39 و پرندگان آن 117 و انواع حیوانات خزنده دو زیست آن 4 و انواع ماهی 7 و انواع حشره آن بیش از 300 عدد است . شمار زیادی از انواعحیوانات در شین جیان و حتی در چین کمیاب است. به دین سبب ، این منطقه دارای ارزش فوق العاده گردشگری ، حفاظت طبیعی و بررسی علمی است