CRI Online
 

درس چهل و پنجم بیمارستان و ثبت نام کردن

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:47:41        cri

چن: قبل از همه گفت و گوها جملات امروز را مرور بکنیم.

"你得去看医生。"(慢速)

تبریزی: 你得去看医生。 یعنی باید نزد پزشک بروی.

چن: "你能陪我去医院吗?"(慢速)

تبریزی: "你能陪我去医院吗?"آیا می توانی همراه من به بیمارستان بیایی؟

چن: "在哪儿挂号?"(慢速)

تبریزی:在哪儿挂号? یعنی در کجا شماره بگیرم ؟

چن:"挂一个专家号。"(慢速)

تبریزی: 挂一个专家号。 یعنی می خواهم به پزشک متخصص مراجعه کنم.

چن: حال گفت و گوهای امروز:

گفت و گوی1:

你咳嗽得这么厉害。你得去看医生。:A

你能陪我去医院吗? :B

好,没问题。:A

گفت و گوی 2:

在哪儿挂号?:A

在前面的挂号处。:B

گفت و گوی 4:

你好。挂一个专家号。:A

挂哪个大夫的?:B

内科李山大夫。:A

چن: حال توجهتان را به بخش دانستنیهای فرهنگی چین جلب می کنم .

در شهرها و شهرستان های مختلف چین بیمارستان های بزرگ و کوچک وجود دارد. در بعضی نهادهای کار و نواحی مسکونی نیز بخش بیماران سرپایی و یا بهداری ایجاد شده است . معمولا مراجعه به پزشک در بخش بیماران سرپایی راحت تر و سریعتر است . در بیمارستان های بزرگ تشریفات و جمعیت بیشتر است و برای انتخاب پزشک متخصص نیز باید زمان صرف کرد . با این حال در برخی بیمارستان ها خدمت رسانی چون ثبت نام به صورت سریعتر انجام می شود و یا وقت به بیمار داده می شود .

چن: خوب. می رسیم به سوال شنوندگان .

تبریزی: این عبارت " می خواهم به پزشک متخصص مراجعه کنم " در چینی چطور گفته می شود.

اگر پاسخ را می دانید، لطفا برای ما پیام اینترنتی بفرستید. نشانی الکترونیکی ما: per@cri.com.cn

سایت ما: persian.cri.cn

خدافحافظ! 再见!


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید