شی جین پینگ: چین و آمریکا باید بر اساس احترام متقابل و همزیستی صلح آمیز برای منافع مشترک همکاری کنند
  • 2021
  • 16/11
  • 10:06:43

شی جین پینگ: چین و آمریکا باید بر اساس احترام متقابل و همزیستی صلح آمیز برای منافع مشترک همکاری کنند_fororder_1128067775_16370271173221n

شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین صبح سه شنبه 16 نوامبر/25 آبان در پکن با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیدار ویدیویی برقرار کرد.

شی جین پینگ اشاره کرد: اکنون پیشرفت چین و آمریکا در مرحله کلیدی قرار دارد و «دهکده جهانی» بشر نیز با انواع چالش ها رو به روست. چین و آمریکا به عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان و عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل، باید با گسترش مشورت و همکاری، نه تنها امور داخلی کشور خود را به خوبی انجام دهند بلکه باید وظایف بین المللی را نیز بر عهده گیرند تا مشترکا آرمان بزرگ صلح و توسعه بشری را به پیش سوق دهند. این آرزوی مشترک مردم دو ملت و همچنین مردم همه کشورهای جهان است و نیز از مسوولیت های مشترک رهبران دو کشور چین و آمریکا محسوب می شود.

رهبر چین تاکید کرد: پیشبرد توسعه جداگانه چین و آمریکا، حفظ محیط بین المللی صلح آمیز و باثبات از جمله مقابله موثر با چالش های جهانی مانند تغییرات اقلیمی و همه گیری کرونا، به روابط سالم و باثبات پکن و واشنگتن نیازمند است. دو کشور باید بر اساس احترام متقابل، به طور مسالمت آمیز همزیستی داشته و برای منافع مشترک با هم همکاری کنند.

شی جین پینگ در ادامه افزود: من آماده ام همراه با شما جناب آقای رئیس جمهور بایدن، به توافقاتی دست یابیم و فعالانه عمل کنیم تا روابط دو کشور را به شکل مثبت پیش بریم که این از جمله تقاضاهای مردم دو کشور و همچنین از انتظارات جامعه بین المللی به شمار می آید.

 

  • GMT+08:00
  • /