برگزاری نشست سه جانبه گسترده در مورد افغانستان
  • 2021
  • 09/11
  • 10:31:19

برگزاری نشست سه جانبه گسترده در مورد افغانستان_fororder_1034573448

ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان و رییس اداره کل دوم آسیا وزارت خارجه روسیه، روز دو شنبه 8 نوامبر/ 17 آبان گفت: نشست سه جانبه گسترده در مورد افغانستان 11 نوامبر در اسلام آباد پاکستان برگزار می شود.

آخرین نشست سه جانبه گسترده در مورد افغانستان 19 اکتبر در مسکو برگزار شد. نمایندگان روسیه، چین و پاکستان در این نشست شرکت کرده و در مورد تهدیدات امنیتی مورد نگرانی مشترک تبادل نظر کردند، نیز در مورد ارایه کمک های بشردوستانه اضطراری و کمک های اقتصادی به افغانستان به گفت و گو نشستند. ایالات متحده 18 اکتبر گفته بود که نمی تواند در نشست مسکو شرکت کند، اما از این مدل حمایت می کند و در آینده در آن شرکت خواهد کرد.

  • GMT+08:00
  • /