تزریق دوز سوم واکسن کرونا به جو بایدن
  • 2021
  • 28/09
  • 10:58:11

تزریق دوز سوم واکسن کرونا به جو بایدن_fororder_3-1

بعد از ظهر 27 سپتامبر (5 مهر)، جو بایدن 78 ساله، رئیس جهوری آمریکا دوز بوستر واکسن کرونا (دوز سوم) را در برابر دوربین های تلویزیونی دریافت کرد. وی در سخنرانی خود پس از تزریق این دوز تاکید کرد که دوز سوم واکسن «امن و موثر» است و برای بار دیگر شهروندان آمریکایی واجد شرایط واکسیناسیون خواست تا واکسن کرونا را دریافت کنند.

  • GMT+08:00
  • /