اجرای موفقیت آمیز پروژه بیابان زدایی «حصار زیست محیطی سبز » در شین جیانگ
  • 2021
  • 28/09
  • 19:20:29

اجرای موفقیت آمیز پروژه بیابان زدایی «حصار زیست محیطی سبز » در شین جیانگ_fororder_1

یک کمربند جنگلی با هدف حفاظت در برابر خسارات ناشی از باد و جهت تثبیت ماسه در حاشیه صحرای «تاکلا‌ماکان» نزدیک شهرستان «ماکیت» در منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ در شمال غربی چین به چشم می خورد.

شهرستان ماکیت در سال 2012 میلادی، اجرای پروژه ساخت یک حصار زیست محیطی سبز در برابر خسارات ناشی از حرکات ماسه ای و باد را آغاز کرد.

اجرای موفقیت آمیز پروژه بیابان زدایی «حصار زیست محیطی سبز » در شین جیانگ_fororder_2

تاکنون، در 27,333 مساحت از کل 666,667 هکتار، جنگل های کاشته شده توسط بشر به چشم می خورند که بخشی از بیابان را به مرغزار و آبادی تبدیل کرده اند.

 

  • GMT+08:00
  • /