انتشار کتاب سفید "وضعیت جامعه با رفاه نسبی چین" از سوی دفترمطبوعاتی شورای دولتی چین
  • 2021
  • 28/09
  • 15:21:10

دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین روز سه شنبه 28 سپتامبر کتاب سفید "وضعیت جامعه با رفاه نسبی چین"را منتشر کرد.

انتشار  کتاب سفید "وضعیت جامعه با رفاه نسبی چین" از سوی دفترمطبوعاتی شورای دولتی چین_fororder_0928-3

در این کتاب سفید آمده ‌است که ایجاد جامعه با رفاه نسبی در همه زمینه ها، گام کلیدی در مسیر حرکت به سوی رستاخیز بزرگ ملت چین است. ظرف 100 سال گذشته، با تلاش‌ پیوسته حزب کمونیست و مردم چین، هدف ایجاد جامعه ای با رفاه نسبی عملی شده و این رؤیا در چین به حقیقت پیوسته است.

چین همواره بر ایجاد جامعه ای با رفاه نسبی از هر نظر تأکید داشته، چرا که در چنین جامعه‌ای علاوه بر رفاه، همه مردم می‌توانند از ثمرات توسعه بهره‌مند شوند.

در این کتاب سفید تاکید شده که چین همواره توسعه خود را بر پایه یک نظام توسعه انسانی استوار کرده و تبدیل شدن چین به جامعه‌ای با رفاه نسبی راهی است برای ارائه خِرَد و توان چین به جهان و می‌تواند به ایجاد یک جامعه بشری با سرنوشت مشترک کمک کند.

  • GMT+08:00
  • /