سهم شایان تبدیل شدن چین به جامعه‌ای با رفاه نسبی در صلح و توسعه جهان
  • 2021
  • 28/09
  • 11:13:58

سهم شایان تبدیل شدن چین به جامعه‌ای با رفاه نسبی در صلح و توسعه جهان_fororder_src=http___pic.sxncb.com_2021-09_28_9247136_73a84884-04a1-4f00-b217-3841215b4c9c&refer=http___pic.sxncb

 در کتاب سفید "وضعیت جامعه با رفاه نسبی چین" که توسط دفتر اطلاعات شورای دولتی چین  در روز سه شنبه 28 سپتامبر منتشر شد، آمده است که چین به عنوان پرجمعیت ترین کشور جهان و بزرگترین کشور در حال توسعه جهان توانسته تبدیل به جامعه ای از هر نظر دارای رفاه نسبی شود و با افزایش رفاه و قدرت کشور به هدف خود در افزایش رضایت مردم و ثبات در جامعه دست یافته که این موضوع سهم بزرگی در صلح و توسعه جهان دارد.
در این کتاب سفید آمده که چین با ایجاد جامعه ای با رفاه نسبی از هر نظر، جمعیت فقیر جهان را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. پس ازاجرای سیاست اصلاح و گشایش، طبق استانداردهای کنونی فقر، 770 میلیون نفر از روستاییان چین از فقر نجات پیدا کردند. در حال حاضر جمعیت  بیش از 1.4 میلیارد نفری چین که تقریباً 20 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند، مسیر جدید خود برای ساخت یک کشور مدرن سوسیالیستی را آغاز کرده اند که یک تغییرات و رویداد بزرگ و بی سابقه در تاریخ بشر است. در سالهای اخیر، جمعیت فقیر جهان به جای کاهش همچنان در حال افزایش بوده و جهان در مسیر فقرزدایی دچار مشکل شده است. دستاوردهای چین در کاهش فقر سهم مهمی در فقرزدایی جهانی داشته و باعث افزایش اعتماد و توان برای رسیدن به این هدف شده است.
کتاب سفید به این نکته اشاره می کند که گشایش همه جانبه چین در برابر جهان باعث افزایش سطح همکاری برد-برد می‌شود. چین در مواجهه با روند ضد جهانی شدن، قاطعانه راهبرد گشایش براساس سود متقابل  و همکاری برد-برد  را اجرا می کند و علاوه بر پایبندی به رساندن  اقتصاد باز به سطحی بالاتر، برای شکل گیری یک الگوی جدید از گشایش همه جانبه و ایجاد فرصت در بخش های بازار،  سرمایه گذاری و  رشد اقتصادی بیشتر برای کشورهای مختلف تلاش خواهد کرد. 

  • GMT+08:00
  • /