چین: به اصطلاح نشست رهبران کشورهای دموکراتیک تنها سبب تفرقه و رویارویی می شود
  • 2021
  • 27/09
  • 20:14:09

هوا چون یینگ سخنگوی وزارت خارجه چین 27 سپتامبر / 5 مهر در نشست خبری این وزارتخانه گفت: جلسه ای که آمریکا قصد دارد آن را به عنوان «نشست رهبران کشورهای دموکراتیک» برگزار کند، در واقع یک خط فاصله ایدئولوژیک ایجاد کرده و سبب تفرقه و رویارویی خواهد شد.

چین: به اصطلاح نشست رهبران کشورهای دموکراتیک تنها سبب تفرقه و رویارویی می شود_fororder_BCDC6F303F2FB4E3A100B636A4C56B3EAD19ECEC_size253_w650_h366

او این اقدام واشنگتن را پارتی بازی سیاسی خواند و گفت که این کار جز تفرقه و رویارویی هیچ نتیجه دیگری نخواهد داشت و اقدامی کاملا برخلاف رویکرد زمانه و خواست مردم جهان است.

این در حالیست که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز یک روز پیش از آن اظهار کرد که نشست رهبران کشورهای دموکراتیک که به ابتکار آمریکا برگزار می شود، نمایانگر تفکر جنگ سرد و ایدئولوژیک جدید علیه کشورهاییست که با اندیشه های آمریکا موافق نیستند.

هوا چون یینگ نیز ضمن موافقت با این اظهارات وزیر خارجه روسیه، عنوان کرد: بارها گفته ایم معیار ارزیابی دموکراسی این است که آیا انتظارات، نیازها و خواست مردم را برآورده می کند و آیا سبب رفاه مردم می شود، نه این که تنها شعار داد.

وی افزود: آمریکا باید خود را مورد ارزیابی صحیح قرار دهد و نباید به راحتی خود را سخنگوی دموکراسی بداند و یا سیاست یک بام و دو هوا را در پیش گیرد، مخصوصا نباید با  استفاده ابزاری از مساله دموکراسی دیگر کشورها را سرکوب کند.

  • GMT+08:00
  • /