جشن برداشت محصولات کشاورزی چین
  • 2021
  • 23/09
  • 11:29:02

جشن برداشت محصولات کشاورزی چین_fororder_3-2

در فصل بهار بذر کاشته و در فصل پاییز برداشت می شود.

جشن برداشت محصولات کشاورزی چین_fororder_3-3

23 سپتامبر/ 1 مهر، اعتدال پاییزی و همچنین چهارمین جشنواره برداشت محصولات کشاورزی چین است. در حال حاضر، برداشت محصولات کشاورزی فصل پاییز در مناطق مختلف چین شروع شده است. انبارهای غله پر از دانه های گوناگون شده و بوی خوش خربزه و میوه های مختلف در هر جا به مشام می رسد. کشاورزان به طور مشترک سال پر محصول را جشن می گیرند و شادی خود را به اشتراک می گذارند. تصویر برداشت محصول در سراسر سرزمین رنگارنگ چین دیده می شود.

جشن برداشت محصولات کشاورزی چین_fororder_3-4

جشن برداشت محصولات کشاورزی چین_fororder_3-5

جشن برداشت محصولات کشاورزی چین_fororder_3-6

  • GMT+08:00
  • /