توجه رییس جمهور چین به امور کشاورزی
  • 2021
  • 23/09
  • 16:36:37

توجه رییس جمهور چین به امور کشاورزی_fororder_254234

امروز پنج شنبه 23 سپتامبر/ 1 مهر برابر با چهارمین جشن برداشت محصولات کشاورزی در چین است. در حال حاضر کشاورزان در مناطق مختلف چین شروع به برداشت محصولات کشاورزی پاییزه کرده اند.

شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین در صحنه های مختلف بارها بر تقویت کشاورزی و ساخت و ساز روستاها و افزایش درآمد کشاورزان تاکید کرده و نشان داده است که به چه میزان به امور کشاورزی، روستاها و کشاورزان اهمیت می دهد.

توجه رییس جمهور چین به امور کشاورزی_fororder_21431234

توجه رییس جمهور چین به امور کشاورزی_fororder_4523445324

توجه رییس جمهور چین به امور کشاورزی_fororder_3432423

 

  • GMT+08:00
  • /