وزارت خارجه چین: آمریکا دیگر برای احیای اقتصاد، نظم زندگی و بازسازی افغانستان مانع تراشی نکند
  • 2021
  • 15/09
  • 20:03:22

جائو لی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین 15 سپتامبر/ 24 شهریور در نشست خبری گفت: آمریکا دیگر برای احیای اقتصاد، نظم زندگی و بازسازی افغانستان مانع تراشی نکند.

وزارت خارجه چین: آمریکا دیگر برای احیای اقتصاد، نظم زندگی و بازسازی افغانستان مانع تراشی نکند_fororder_R-C (3)

وی این مطلب را در حالی عنوان کرد که سهیل شاهین سخنگوی طالبان اخیرا گفته است: آمریکا باید دارایی های مسدود شده افغانستان را آزاد کند چرا که این دارایی ها متعلق به همه مردم افغانستان است؛ انسداد دارایی های افغانستان اقدامی بر ضد مردم افغانستان است و طالبان برای آزاد شدن آن به همه تدابیر حقوقی ممکن روی می آورد.

جائو لی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به این اظهارات شاهین گفت: همان طور که سخنگوی طالبان گفته است، این دارایی ها متعلق به مردم افغانستان است و آمریکا نباید بی هیچ پایه و اساسی آن را مسدود کند؛ آمریکا باید با خواست های مشروع افغانستان برخورد درست داشته باشد و دست از اقدامات تحریمی برداشته و دیگر برای احیای اقتصاد و نظم زندگی و بازسازی افغانستان مانع تراشی نکند.

 
  • GMT+08:00
  • /