درخواست طالبان برای تداوم کمک های جامعه جهانی
  • 2021
  • 15/09
  • 10:13:19

روز سه شنبه 14 سپتامبر، طالبان افغانستان از جامعه بین المللی خواستند تا به کمک های خود به افغانستان ادامه دهند و کمک های بشردوستانه را با مسائل سیاسی پیوند ندهند.

درخواست طالبان برای تداوم کمک های جامعه جهانی_fororder_8761455715538060581

امیرخان متکی سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در یک نشست خبری که همان روز در کابل برگزار شد، ضمن قدردانی از کمکهای جامعه بین المللی گفت که مردم افغانستان همچنان به کمک و همکاری جامعه بین المللی نیاز دارند و کمک های بشردوستانه را نباید با مسائل سیاسی مرتبط کرد. متکی از کشورهایی که در زمینه هایی مانند آموزش، بهداشت، پناهندگان و مقابله با خشکسالی به افغانستان کمک کرده اند خواست تا همچنان به حمایت خود ادامه دهند.
متکی همچنین ابراز امیدواری کرد که امدادگران خارجی که افغانستان را ترک کرده اند به این کشور بازگردند. وی افزود: "اکنون در افغانستان جنگ و درگیری وجود ندارد" و متعهد شد که ایمنی همه امدادگران خارجی تضمین شود.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه 13 سپتامبر جلسه ای عالی رتبه وزیران را در مورد وضعیت انسانی در افغانستان در مقر سازمان ملل در ژنو سوئیس تشکیل داد و از جامعه بین المللی خواست تا افغانستان را در برابر مشکلات اقتصادی یاری کنند. بر اساس گزارش ها همه طرف ها متعهد شده اند که یک میلیارد دلار کمک  بشردوستانه در اختیار افغانستان قرار دهند.

  • GMT+08:00
  • /