بازدید رهبر چین از شهر «یو لین» استان شان شی در غرب چین
  • 2021
  • 14/09
  • 15:36:59

روز دوشنبه 13 سپتامبر، شی جین پینگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس جمهوری چین از شهر یولین  در استان شان شی بازدید کرد.

رهبر چین در جریان این بازدید به ترتیب از شرکت تولید فرآوردهای شیمیایی لیو لین وابسته به گروه ملی انرژی چین، روستای گائو شی گوئو در شهرستان می جی و پایگاه انقلابی قدیمی یانگ جیائو گوئو بازدید کرد و به بررسی وضعیت استفاده جامع و بازگشت پذیر از زغال سنگ، پیشبرد روند مهار و جلوگیری از هدر رفتن خاک، سازندگی تمدن زیست محیطی و شرایط حفاظت از پایگاه های قدیمی انقلابی پرداخت.

  • GMT+08:00
  • /