نگاهی به اقدامات چین برای ترویج امور حقوق بشر
  • 2021
  • 14/09
  • 19:59:44

نگاهی به اقدامات چین برای ترویج امور حقوق بشر_fororder_11

دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین روز سه شنبه 14 سپتامبر/23 شهریور با برگزاری جلسه ای از مسوولان و کارشناسان مربوط دعوت کرد تا موضوع اصلی «برنامه اقدام ملی حقوق بشر (2021-2025 میلادی)» را که در 9 سپتامبر منتشر شد، توضیح دهند.

برنامه فوق چهارمین برنامه اقدام ملی حقوق بشر تنظیم شده از سوی دولت چین به شمار می رود که اهداف و وظایف مرحله ای چین در راستای احترام، حفاظت و ترویج امور حقوق بشر از 2021 تا 2025 میلادی را روشن ساخته است.

دولت چین از سال 2009 میلادی تا کنون به طور پیوسته چهار نسخه برنامه اقدام ملی حقوق بشر را تنظیم کرده و نیز به اجرا رسانده که اراده سیاسی و رفتار عملگرایانه کشور در احترام و تضمین حقوق بشر را نمایان کرده است و همچنین نمونه ای برای دیگر کشورهای جهان در اتخاذ تدابیر مشخص برای ترویج حمایت از حقوق بشر با اقدامات عملی است.

نگاهی به اقدامات چین برای ترویج امور حقوق بشر_fororder_22

چهارمین برنامه اقدام ملی حقوق بشر ویژگی های زیر را ارایه کرده است:

یک؛ تمرکز بر حل مشکلات اضطراب مردم.

دو؛ این بار برنامه اقدام ترکیبی از وراثت و نوآوری است.

سه؛ بر پایه تحکیم دستاوردهای ناشی از اجرای سه برنامه پیشین اقدام ملی حقوق بشر است و این که از حقوق همه افراد در سطح بالاتر محافظت می شود.

چهار؛ مدیریت جهانی حقوق بشر برابرتر، عادلانه تر، مناسب تر و فراگیرتر ترویج می شود. 

 

 

  • GMT+08:00
  • /