بیست سال پس از یازده سپتامبر
  • 2021
  • 12/09
  • 11:47:03

 ماجرای ۱۱ سپتامبر به یک فیلم سینمایی شبیه است؛ غیرقابل باور، میخ کوب کننده و البته خوش ساخت. اما این ماجرا، فیلم نیست، بلکه یک واقعیت تاریخی است که ابعاد پیدا و پنهان بسیاری دارد.
 
ماجرای ۱۱ سپتامبر اگر تاریخ را به دو نیمه تقسیم کرده باشد، آمریکا باید در نیمه دوم از ابرقدرتی دست بکشد و برود مسائل داخلی خودش را حل کند.
 
منبع : سایت خبری صدا و سیما
  • GMT+08:00
  • /