رهبر چین در سیزدهمین نشست سران کشورهای بریکس شرکت می کند
  • 2021
  • 08/09
  • 09:58:43

هوا چون یینگ سخنگوی وزارت خارجه چین 8 سپتامبر/ 17 شهریور اعلام کرد، بنابه دعوت نارندرا مودی نخست وزیر هند، شی جین پینگ رئیس جمهور چین 9 سپتامبر از طریق ویدیویی در سیزدهمین نشست سران کشورهای بریکس شرکت خواهد کرد.

 
  • GMT+08:00
  • /